990am金沙登录_2022歡迎您

金沙990登录入口 >> 学院公告 >> 正文

990am金沙登录2022届毕业设计(论文)过程性考核成绩汇总表

作者:  发布时间:2022年06月02日

附件4: 学院2022届毕业设计(论文)过程性考核成绩汇总表

序号

学号

姓名

专业

指导教师

过程性考核成绩

备注

1

183301112

林宇锋

汉语言文学

王耀东

84


2

183301101

鲍建博

汉语言文学

王耀东

79


3

183301109

兰娜

汉语言文学

王强强

85


4

183301113

刘雪婷

汉语言文学

柳改玲

79


5

183301103

程小莉

汉语言文学

刘青汉

79


6

183301114

刘宇悦

汉语言文学

柳改玲

86


7

183301111

李玉萍

汉语言文学

柳改玲

90


8

183301119

秦当当

汉语言文学

高亚斌

82


9

183301106

郭沐阳

汉语言文学

张丽

79


10

183301123

王登梅

汉语言文学

王强强

83


11

183301140

周丽君

汉语言文学

王耀东

87


12

183301124

王凡红

汉语言文学

丁海兰

83


13

183301105

高昊

汉语言文学

高亚斌

82


14

183301137

张亚斌

汉语言文学

任红红

79


15

183301129

魏静妮

汉语言文学

任红红

85


16

183301128

王志文

汉语言文学

张小花

79


17

183301122

屠杰

汉语言文学

任红红

77


18

183301116

马丁强

汉语言文学

彭青

84


19

183301107

蒋依洁

汉语言文学

范爱荣

86


20

183301133

张嫒

汉语言文学

刘秋芝

83


21

183301104

段冰艳

汉语言文学

魏艳

90


22

183301127

王小晶

汉语言文学

陈鸿雁

82


23

183301126

王婉君

汉语言文学

彭青

79


24

183301110

李槿

汉语言文学

张丽

82


25

183301130

吴爔

汉语言文学

吴玉珍

83


26

183301134

张娜娜

汉语言文学

魏艳

78


27

183301131

夏宇

汉语言文学

王强

80


28

183301102

陈洁晨

汉语言文学

武汉强

82


29

183301139

赵丽

汉语言文学

吴玉珍

79


30

183301141

周志春

汉语言文学

任红红

89


31

183301118

毛宁

汉语言文学

武汉强

78


32

183301117

马睿芳

汉语言文学

武汉强

78

上一条:2019汉语言推免智育成绩排名 下一条:990am金沙登录2022届毕业设计(论文)过程性考核成绩汇总表